Mælkebøttebarn

Om forfatteren

Jeg hedder Hanne Fureby og er født d. 5. marts 1954
på Fødselsanstalten i Århus.

Jeg er datter af nu afdøde kunstmaler Poul Fureby,
der er født i Løkken 1. april 1917, og Alice Poulova Nielsen Hæ,
der er født 11. december 1931. Min mor er også faldet bort nu.
Hun havde et rigtigt uværdigt liv og slap aldrig af med sin smerte.

Min søster døde for 2 år siden som 60 årig - efter et hårdt liv.
Så har jeg heldigvis 3 dejlige super Mælkebøttebørn:
En søn på 44, en søn på 28 og en datter på 26 år.
Derudover har jeg to super dejlige børnebørn,
Magnus på 7 år, Emma på 6 år og lille William på 3 år.
Hvilken livsbekræftende glæde at have dem!

Magnus, 2 år

Emma, 5 minutter gammel

Desuden har jeg en fin hund, der hedder Saunu:

Min søde mand og jeg: