Mælkebøttebarn

Hvad betyder det?

Social arv vil sige, at et menneske overtager viden, holdninger og personlighedstræk fra forældrene gennem opvæksten.

Udtrykket bruges oftest, når der er tale om negativ arv, dvs. hvor børnene bliver bærere af de samme belastende livsomstændigheder og reaktionsmønstre som forældrene.

Læs mere i Leksikon for det 21. århundrede